06 - 27 07 83 85 info@tevreede.nl
Selecteer een pagina

DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
De inhoud van deze website is beschermd door copyright. tevreede HR advies besteed grote zorg aan de juistheid en actualiteit van de informatie. Echter kan tevreede HR advies op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie, en kan daarom niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die op deze website verstrekt wordt: gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Verwijzingen
Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van deze site. tevreede HR advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen.

PRIVACYVERKLARING

tevreede HR advies, gevestigd aan de Duifstraat 13, 3514 EN Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) leest u op deze pagina welk beleid tevreede HR advies toepast met betrekking tot privacy en persoonsgegevens.

Wat doet tevreede HR advies als organisatie
tevreede HR advies helpt een breed scala aan bedrijven met advisering en ondersteuning vanuit expertise in o.a. HRM, Arbo- en milieuwetgeving en duurzaamheid/MVO.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om onze opdrachtgevers goed te kunnen adviseren en de consultancy werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden niet alleen bedrijfsgegevens, maar ook persoonsgegevens verwerkt. Wij verwerken deze gegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat deze gegevens door u aan ons worden verstrekt. De gegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.
De individuele persoonsgegevens van werknemers worden te allen tijde verwerkt en opgeslagen in de computeromgeving van de opdrachtgever.
Persoons- en bedrijfsgegevens die wij verwerken zijn:

Persoonsgegevens

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige gegevens die u actief aan ons volstrekt in bijvoorbeeld correspondentie

Bedrijfsgegevens

– Bedrijfsnaam
– Contactgegevens
– KvK- en BTW-nummer
– Namen en contactgegevens van functionarissen
– Gegevens over procedures en beleid
– Gegevens over de aanwezige arbeidsrisico’s en hoe daarmee wordt omgegaan
– Fotomateriaal

Doel en grondslag van de gegevensverwerking
tevreede HR advies verwerkt uw persoons- en/of bedrijfsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het kunnen geven van goed advies met betrekking tot arbeidsomstandigheden, milieuwetgeving, HRM vraagstukken en duurzaamheid;
– Uitvoeren van een RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie);
– Het versturen van facturen en afhandelen van betalingen;
– Om te kunnen bellen en/of e-mailen indien noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten;
– Om te informeren over wijzigingen van onze diensten;
– Het verwerken van gegevens die wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn
tevreede HR advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Uw bedrijfsgegevens bewaren wij voor een termijn van 7 jaar, de bewaartermijn van de belastingdienst. Onze rapporten en verslagen bewaren wij voor een termijn van 5 jaar om bij eventuele discussie uitleg te kunnen geven over onze werkwijze en uitvoering van de werkzaamheden.

Delen van persoons- en/of bedrijfsgegevens met derden
tevreede HR advies verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Informatie over uitgevoerde werkzaamheden, bedrijfsprocessen, werkwijzen en anderszins, alsmede informatie over personen, verkregen tijdens de uitvoering van een opdracht worden niet met derden gedeeld, tenzij uitdrukkelijk goedkeuring is verkregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
tevreede HR advies gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Uw kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door tevreede HR advies en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekkingen van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emmy@tevreede.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN-nummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

tevreede HR advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan op de website van www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Beveiligen van persoonsgegevens
tevreede HR advies neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken vrijwel volledig digitaal, in een met wachtwoord beveiligde computeromgeving. Als u de indruk heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Emmy van de Vreede
tevreede HR advies